Arbeidsrecht is het geheel van wettelijke regels die de relatie tussen een werkgever en een werknemer regelen.
Pro Paie Consulting

Oriënteert en bied assistentie aan bedrijfsleiders en werknemers over de rechten en plichten van iedereen die in de werkwereld bijdraagt.

Aangifte ter aanwerving

U hebt vragen of twijfels over het ontslag geven, het gekozen ontslag, het verlof, de arbeidsvoorwaarden, de procedureregels, enz ... Pro Paie Consulting ondersteunt u voor de beste besluitvorming.

Meer dan een ondersteuning ! Wij bieden u een rigoureuze begeleiding waaronder :
  • Controle op arbeidscontracten,
  • De praktijk van de loonlijst: kosten - inhouding - afwezigheid ……
  • Opvolging van Urssaf-controle,
  • Controle over de wetgeving met betrekking tot de arbeidstijd,
  • Opvolging van relaties met de administratie …