Wettelijke gegevens

Bedrijfsnaam
xxxxxx
Adres
Postcode Stad
Intracommunautaire btw:
SIRET :
APE Code :
Registratie Atout France

Directeur van publicatie :
Redactie verantwoordelijke :

Contact :
Deze site wordt gehost door
Ontwerp : Publika www.publika.fr
Technologie : PPv5

Foto credits:

Photo by Samuel Zeller on Unsplash

Inhoud van de site


Het hoofd van de publicatie geeft alle inspanningen om de nauwkeurigheid en de actualisering van de informatie op deze site te garanderen, en behoudt zich het recht om op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud te corrigeren. We kunnen echter niet garanderen dat een derde partij (intrusie, virus) de volledigheid of de afwezigheid van wijzigingen heeft ontdaan. Bovendien, het hoofd van de publicatie stelt zich niet aansprakelijk (direct of indirect) in geval van vertraging, fouten of weglatingen in de inhoud van deze pagina's en het gebruik dat door iedereen kan worden gemaakt met zelfs dat in geval van onderbreking of niet-beschikbaarheid van de dienst. Als zodanig is de verantwoordelijkheid Duaa die verantwoordelijk is voor de publicatie niet kan worden aanvaard voor gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, de verliezen uit transacties op basis van gegevens, winstderving, verlies van zaken, verliezen als gevolg van een onderbreking van de dienst, hogere kosten van toegang en informatieverwerking. Ook het hoofd van de publicatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor factoren die buiten hun controle en de schade die door technische omgeving kunnen lijden, met inbegrip van uw computers, software, netwerkapparatuur gehouden (modems, telefoon ...) en elk materiaal dat wordt gebruikt voor toegang tot of gebruik van de service en/ of informatie. Tenslotte Leaa verantwoordelijk voor de publicatie garandeert niet en zou op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de reeks, de afwezigheid van fouten, waarheidsgetrouwheid, actualiteit, juistheid en beschikbaarheid van de informatie op deze site. U stemt ermee in om de informatie op deze site persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. Het hoofd van de publicatie niet verantwoordelijk worden gesteld in de waarheid en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in de advertenties en de inhoud van de site, en de gevolgen die zich kunnen voordoen, met inbegrip van beslissingen die kunnen worden genomen of acties die uit deze informatie kunnen worden ondernomen. Als zodanig blijft u als enige en alleen verantwoordelijk voor het gebruik van informatie en resultaten die uit deze informatie worden verkregen. Het is uw verantwoordelijkheid om de integriteit van de via internet verkregen informatie te controleren. Iedereen die een van de hier gepresenteerde services wenst te verkrijgen, wordt verzocht om te informeren naar de beschikbaarheid van de betreffende service en de contractuele voorwaarden en tarieven die daarop van toepassing zijn.

Auteursrecht


De gehele site valt onder internationale auteursrechtwetgeving, merkenrecht en, in het algemeen, intellectuele eigendom, wat betreft de vorm (keuze, plan, lay-out van materialen, middelen voor toegang tot gegevens, organisatie van gegevens ...), voor elk element van de inhoud ervan (teksten, afbeeldingen, enz.). Deze inhoud, die op de pagina's van deze site staat, is het exclusieve eigendom van het bureau. U gaat er verder mee akkoord dergelijke inhoud niet te gebruiken en niemand toe te staan dergelijke inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken. Bij uitzondering zijn sommige inhoud (teksten, afbeeldingen) het eigendom van hun respectieve auteurs.

Hypertekstkoppelingen


De hypertekstkoppelingen naar andere sites mogen niet de verantwoordelijkheid van het bureau overnemen, met name met betrekking tot de inhoud van deze sites. De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die naar de huidige site verwijzen en verbiedt elke persoon om een dergelijke link in te stellen zonder zijn uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

Nominatieve gegevens


Om beter aan uw verwachtingen te voldoen en tijdens het raadplegen van deze site, kunnen wij informatie over u verzamelen die mogelijk onderworpen is aan geautomatiseerde verwerking. Bepaalde persoonlijke informatie die wordt verzameld in het kader van deze site, is verplicht voor de behandeling van uw verzoeken. Wij verbinden ons er ook toe om uw persoonlijke informatie niet aan derden te verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Deze informatie blijft daarom strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in het kader van uw activiteiten met ons bureau.